Безспорно стартирането на собствен бизнес е изключително вълнуващо, но в никакъв случай не бива да мислите, че е лесно. Ако искате да научите някой съвети, които могат да ви помогнат в това начинание, тази статия ще ви бъде полезна. В нея ще разгледаме някои от най-често допусканите грешки при започването на нов бизнес.

НЕЯСНА БИЗНЕС ИДЕЯ

Eдно от най-често срещаните грешки в първите стъпки към започването на бизнес е неразбиране на това какво точно ще продавате, как ще създавате продукта. За да изясните вашата бизнес идея, първо си отговорете на следните няколко въпроса:

Какъв продукт точно ще предлагате?

За да привлечете бъдещи клиенти трябва добре да ги информирате какви точно услуги/продукти можете да им предоставите.

Какво точно би ви харесвало да правите за вашия бизнес и какво –  категорично не?

Съсредоточете се не само върху уменията, които владеете отлично във връзка с изработването на продукта на вашия бизнес, но и тези от тях, които ви допадат наистина. Не изхабявайте вашето време и енергия в дейности, които намирате за досадни, защото в дългосрочен план това ще ви изтощи. Нека не се лъжем – започването на бизнес изисква огромен ресурс от ваша страна, не само като време и финансови средства, но и като мотивация и ентусиазъм, които биха се изпарили много бързо, ако се фокусирате върху досадните за вас задачи. Вместо това помислете за различни начини тези дейности да делегирате на някого другиго: това може да е специалист в определената област, който е на свободна практика, или пък лице, което да наемете на граждански или трудов договор, или фирма, предлагаща определени услуги, от които имате нужда. Това зависи от вашата преценка.

Какво е по възможностите ви?

За да си изясните по-ясно какъв ще е вашият продукт, дайте си реално сметка какво можете да поемете като работа и отговорности. Разбира се, хубаво е да мечтаете, поставяйки голяма цел пред вашия бизнес, но в същото време старайте се „да не слагате каруцата пред коня“. Добре е в този смисъл да си дадете сметка какво е по вашите сили и каква добавена стойност би имало то. Изяснете си кои от уменията ви биха допринесли за предоставянето на услугата или продукта ви, с какви финансови възможности разполагате, какво може да си позволите да делегирате и с какво можете да се справите успешно и сами. Това е важно, за да не се разочаровате от себе си в даден момент от процеса по започване на бизнес, а също така и да не разочаровате вашите бъдещи партньори и клиенти.

НЕДОСТАТЪЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНАТА СРЕДА

Тази грешка е свързана с предходната, тъй като проучването на пазара в сферата, в която ще е дейността на вашия бизнес, би ви помогнало да изясните още по-добре какви продукти да предлагате и какви – не. Проверете къде в конкретната сфера на предлагане на услуги и/или продукти има пренасищане и на какво по-конкретно.

Също така може да разпитате от какво точно се нуждаят потребителите, кое не е съвсем застъпено в избраната от вас сфера. Какви точно оплаквания имат клиентите от предоставените услуги или продукти? Какво биха искали да се подобри в конкретната сфера  услуги и от какво са доволни. Това от своя страна ще ви помогне да решите какво ще ви различава от останалите ви конкуренти на пазара, за да създадете вашата автентичност още в самото начало.

Проучете добре бъдещата си конкуренция, поинтересувайте се от най-добрите в бизнеса и техните успешни бизнес практики, като помислите по какъв начин може да ги инкорпорирате и във вашата дейност. Вижте как са стартирали бизнеса си те, каква е тяхната история и тяхната тайна на успеха. Последствие от грешката да не проучите пазарната среда добре е невъзможността да оцените реално осъществимостта и потенциала, както и рентабилността на вашата бизнес идея.

ЛИПСА НА ДЪЛГОСРОЧЕН И ПОДРОБЕН БИЗНЕС ПЛАН

Нереалистично е да се твърди, че може да бъдете подготвени за всяка ситуация или препятствие по пътя към осъществяването на вашата бизнес идея. Но това не означава да не се опитате да се доближите до най-подробния възможен бизнес план. Изпълнявайки съветите, описани по-горе в статията, ще се улесните в придаването на повече яснота. Не всичко може да се предвиди, но за да сте подготвени в максимална степен, е добре да потърсите съвети от професионалисти в сферата на бизнес консултирането. Чрез дори само една бизнес консултация може да научите доста неща, за които е възможно да не сте се замисляли до сега, и това да ви послужи добре.

Разработването на цялостен бизнес план в най–общи линии трябва да разгледа вашите цели, пазар, проучване на конкуренцията, маркетингова стратегия, оперативен план и финансови прогнози. Добре обмисленият бизнес план ще служи като пътна карта за успешното развитие на вашия бизнес и може да бъде от решаващо значение за осигуряване на евентуално финансиране.

НЕПОДХОДЯЩА ПРАВНА ФОРМА

След като подробно изработите вашия бизнес план е редно да помислите за правната форма на вашия бизнес. Според българското законодателство основните прави форми биват: Едноличен търговец, Събирателно дружество, Командитно дружество, Дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, Командитно дружество с акции, Дружество с променлив капитал.

За да направите най-подходящия за вас избор на правна форма за стартиране на вашата дейност като търговец е добре да се консултирате със специалисти в тази област, а именно – юристи и счетоводители. Те могат да ви помогнат информирано да направите правилния избор, вземайки предвид специфичните нужди на вашия бизнес (структура, организация и цели за постигане), като в същото време да ви съдействат за получаването на законово регламентираните лицензи и разрешителни за вашата дейност, в случай че тя се нуждае от такива.

След като сте избрали правна форма е ред на регистрирате вашето търговско дружество. Нашият съвет, за да сте сигурни, че всичко ще е наред, е да потърсите съдействие на юристи, които да изготвят за вас тези документи. Повече за тях може да откриете в раздел Стартиране на бизнес на нашия сайт.

НЕДОСТАТЪЧНО ФИНАНСИРАНЕ

За да не правите тази грешка, определете добре как ще финансирате бизнеса си. Това може да включва използване на лични спестявания, осигуряване на заеми или безвъзмездни средства, търсене на инвеститори или колективно финансиране. Създайте подробен бюджет, за да оцените началните и текущите разходи, и помислете как ще управлявате паричния поток в ранните етапи на вашия бизнес. Подценяването на началните разходи и невъзможността да се осигури адекватно финансиране може да доведе до затруднения в бъдеще, които да ви костват много.

От съществено значение е внимателно да планирате и да проучите различни опции, като кандидатстване за финансиране на проекти по различни държавни програми, заеми или инвеститори. Разбира се, не бива да забравяте, че освен осигуряването на финанси, трябва да предвидите и тяхното управление и отчитане. Ето защо към всичко изброено досега следва да добавите и услугите на добре подготвен и опитен счетоводител.