Starting a business

Fundamental steps in starting a business

Starting a business 1

BulAdvice

Като човешки същества ние сме склонни да се впускаме прекалено пламенно в мечтите си, нетърпеливи да извлечем максимума на момента. Това е и първата сериозна грешка при стартирането на бизнес. Желанието за успех не трябва да измества фокуса ни от първоначалния бизнес план, пришпорвайки ни да прескачаме някои основополагащи стъпки при стартирането на бизнес. Нека поставим стабилната основа, върху която да надграждаме, за да не загубим всичко толкова бързо, колкото сме го постигнали. По-надолу ще разгледаме трите основни етапа, през които преминава суровата идея за стартиране на бизнес, докато не се превърне в съвършен продукт.

extensive-focused-features

Developing an idea when starting a business

Важен момент при стартирането на бизнес е да си поставяме реалистични резултати и срокове. Стартирането на бизнес е уникален процес, който не може да бъде поставен в конкретна рамка. Излишно е да се сравняваме не само с вече наложили се на пазара компании, но и с тепърва навлизащите като нас, защото в зависимост от бизнес нишата и ресурсите, с които разполагаме, прогресът е индивидуален.

To ensure success in starting a business, it is important to identify both your strengths and what you enjoy doing. Before starting a business, it is necessary to get a more global view of our ideas based on the two points that we mentioned above. How profitable a business niche have we chosen, is the competition surmountable, do our ideas for starting a business meet public demand?

extensive-focused-features

Предварителни анализи при стартиране на бизнес

Once we've built the basic idea around starting a business, it's time to do more in-depth research and analysis. First of all, we should take a closer look at the competition and the market in which we plan to operate. Let's bet on a distinctive product or service instead of relying on luck when starting a business in a niche where the market is saturated.

Starting a business 2

BulAdvice

При стартирането на бизнес може да се използват и интерактивни похвати, които да ни запознаят пряко с аудиторията и нейните желания и впечатления. Всякакви анкети и интервюта биха били от полза да се докоснем до мнението на обществото по повод нашата идея при стартирането на бизнес, а по този начин да получим и насоки относно разработването .

Another extremely popular method of strategic management is the SWOT analysis. It is a detailed collaborative study of the positive and negative impact of external and internal factors on starting a business. The SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis looks at the pros, cons, opportunities, and threats when starting a business, giving us a clear framework for possible situations and the development of our business idea.

Once we familiarize ourselves with all the factors that would influence the start-up of a business, it is appropriate to structure a business plan in which to examine our idea in detail. This document would help in recruiting investors and partners who can visually follow our beliefs about starting a business.

extensive-focused-features

Starting a business - legal procedures

Starting a business 3

BulAdvice

За да пристъпим към окончателния процес по стартиране на бизнес, трябва да се заемем с регистрация на компанията. На този етап в действие влизат стъпките от подготвения от нас план за стартиране на бизнес като избиране на име на компанията и бранда, подаване на документи за получаване на идентификационен номер, лицензи, разрешителни, бизнес застраховка и всякакви други компоненти при учредяването на компания. За да управляваме и водим счетоводството на новия ни бизнес, е необходимо да закупим специализиран счетоводен софтуер. Относно избора на софтуер може да се доверите на нашите утвърдени счетоводни услуги, които предоставят възможността да се заемем самостоятелно с всички правни и счетоводни въпроси от учредяването на компанията през целия ѝактивен период. Научете повече за Sole Limited Liability Company registration

Fundamental steps in starting a business

Developing an idea when starting a business

Prior analysis when starting a business

Starting a business - legal procedures

extensive-focused-features

Our Services

We cover the full range of services to make your endeavor successful!

READ MORE

REGISTER YOUR COMPANY!

Complete our easy registration form

REGISTRATION FORM

FAST AND EASY

  • Full support

  • Full range of services

  • A team of professionals

  • Confidentiality

  • Analytical approach

Contact Us

We will answer all your questions!

Be informed

Subscribe to our Newsletter