Правни консултации

Home » Правни консултации

Правни консултации в съответствие с приложимото законодателство

Счетоводното обслужване е пряко обвързано със спазването на законови изисквания и регулации, което налага съвместната дейност между професионалисти и в двете направления. На това основание, адвокатите намират значимо присъствие в дейността на счетоводните кантори, съдействайки с правни консултации относно нуждите на екипа и казуси, възникнали около активността на партньорските компании. Правните консултации се явяват основен компонент още преди учредяване на самото дружество, а присъствието им в колаборация със счетоводното обслужване е неизменна част от процеса на работа дори и на вече утвърдени на пазара търговски дружества.

extensive-focused-features

Нуждаем ли се от услуги по правни консултации

Правни консултации 1

Правни консултации – разберете повече!

Правният отдел проявява значително участие във всяка компания, независимо от размерите ѝ или сферата на реализация. Когато говорим за дружество с по-слабо пазарно присъствие, създаването и поддържането на  юридически и правен отдел би представлявал прекалено задължаващо финансово перо, от което не винаги се нуждаем напълно. В подобни ситуации услугите по правни консултации се явяват оптимален вариант за гарантиране на интересите на дружеството спрямо съответните правни отношения. От правни консултации могат да се възползват и компании със самостоятелен юридически отдел, работейки съвместно по конкретни казуси. Провеждането на съвместни правни консултации най-често се прилага при навлизане на чужди пазари, където се променят и някои изисквания и регулации от страна на чуждестранното законодателство.

Освен правни консултации, услугата предлага и представителство на компанията пред административните органи и държавни институции. Процесуалното представителство по съдебни производства също е част от направленията на правните консултации. Юристите от екипа на счетоводната кантора могат да бъдат ангажирани с участие в провеждането на бизнес срещи като допълнително съдействие към правните консултации.

extensive-focused-features

Какви направления обхващат правните консултации

Юридическите консултации намират своето приложение още при изготвянето на бизнес план. Счетоводната кантора, предоставяща правни консултации, ще ни помогне да направим цялостно правно проучване и обезпечаване на бъдещата търговска дейност. На база информацията, получена при провеждане на правни консултации, ние ще сме в състояние да стартираме своя бизнес с минимален риск относно структурата и управлението на компанията. Правните консултации ни позволяват да преминем през процеса по учредяване на дружество възможно най-гладко, след като вече сме се запознали със законовите изисквания от страна на местното законодателство.

Правни консултации 2

Правни консултации – вижте още!

Освен при успешното стартиране на бизнес, правните консултации придават сигурност и при последващата активност на компанията. При еднократни правни консултации можем да се възползваме от пълен правен анализ на действащите договори, сключени с трети лица, докато при продължително партньорство със счетоводна кантора, правните консултации ни гарантират регулярно изготвяне на всякакви договори с цел оптимизация и защита на правата и законните интереси на търговското дружество. Освен в отношенията с корпоративни партньори, правните консултации ни позволяват да управляваме коректно и трудово-правните отношения с наетите лица.

extensive-focused-features

Правни консултации при промени в правния статус на компанията

Ние от BulAdvice работим с професионалисти от различни направления – счетоводство, право, бизнес развитие, маркетинг; което ни позволява да предоставяме консултации и съдействие в някои от основните звена при развиването на бизнес. Освен в сферата на счетоводното обслужване, ние отговаряме на нуждите на своите клиенти с правни консултации, съгласно местното и европейското законодателство. Едни от основните предизвикателства, които налагат нуждата от правни консултации, са промените в правния статус на компанията. Всички промени трябва да бъдат регистрирани както в търговския регистър, така и пред други институции. Това налага извършването на промени в устава на дружеството, затова и ние от BulAdvice предлагаме:

  • Правни консултации при промяна на фирменото име на дружеството
  • Правни консултации при промяна на седалището на дружеството
  • Правни консултации при промяна на основния капитал на дружеството (увеличение/ намаление)
  • Правни консултации при промени на членове на борда, одитори, главни изпълнителни директори, представители и др.
Правни консултации 3

Правни консултации – научете сега!

В случай на закриване на бизнеса, BulAdvice също може да съдейства както със счетоводни и правни консултации, така и с реализиране на процедурата по обявяване на влизането на компанията в процес на ликвидация, като гарантира, че всички законови изисквания са спазени. Нашият екип може да ви окаже подкрепа за всички необходими документи, регистрации и възникнали административни и законови отношения със съответните органи. BulAdvice осигурява правни консултации и съдействие при прекратяване на договорите с партньори, клиенти и служители на вашата компания.

extensive-focused-features

Правни консултации като част от портфолиото на BulAdvice

Провеждането на правни консултации с BulAdvice гарантира на търговските предприятия по-широкообхватен поглед върху възникналите казуси, като разглежда ситуацията освен от юридическа гледна точка, така и от финансово-счетоводен аспект. Това сътрудничество между двете направления позволява вземането на правилни решения и съответно подходящото им прилагане при разрешаване на казусите.

Международното присъствие на BulAdvice в сферата на счетоводните, бизнес и правните консултации обезпечава партньорствата им както с чуждестранни, така и с местни компании, опериращи в повече икономически региони. Съблюдаването на регулациите и своевременното информиране относно промените в законодателствата на отделните пазари предполага сигурността, от която се нуждаят собствениците на бизнес по време на техните правни консултации. Навлизането на нови икономически пазари крие своите рискове, затова и BulAdvice вече повече от 15 години се занимава с прецизното изучаване на всички местни и международни данъчни закони и споразумения.

Правни консултации в съответствие с приложимото законодателство

Нуждаем ли се от услуги по правни консултации

Какви направления обхващат правните консултации

Правни консултации при промени в правния статус на компанията

Правни консултации като част от портфолиото на BulAdvice

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

  • Пълно съдействие

  • Пълен набор от услуги

  • Екип от професионалисти

  • Конфиденциалност

  • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter