[[[["field16","contains","0"]],[["hide_fields","field27,field29,field30,field18,field19,field43,field31,field45,field35,field36,field48,field38,field39,field40,field51,field55,field41,field42,field58,field44,field34,field61,field47,field37,field49,field65,field53,field54,field52,field56,field57,field32,field59,field60,field46,field62,field63,field64,field50"]],"and"],[[["field16","contains","1"]],[["hide_fields","field40,field51,field55,field41,field42,field58,field44,field34,field61,field47,field37,field49,field65,field53,field54,field52,field56,field57,field32,field59,field60,field46,field62,field63,field64,field50"]],"and"],[[["field16","contains","2"]],[["hide_fields","field53,field54,field52,field56,field57,field32,field59,field60,field46,field62,field63,field64,field50"]],"and"],[[["field68","equal_to","\u0414\u0430"]],[["show_fields","field69"]],"and"],[[["field68","equal_to","\u041d\u0435"]],[["hide_fields","field69"]],"and"],[[["field73","equal_to","\u0414\u0430"]],[["hide_fields","field74"]],"and"],[[["field73","equal_to","\u041d\u0435"]],[["show_fields","field74"]],"and"],[[["field77","equal_to","\u0414\u0430"]],[["hide_fields","field79"]],"and"],[[["field77","equal_to","\u041d\u0435"]],[["show_fields","field79"]],"and"]]
1 Step 1
Регистрационна форма за регистриране на дружество
Капитал на Дружеството
Стандартно - 2,00 BGN (Ако желаете може да бъде по-голям)
Забележка: Ако желаете капитала да бъде по-голям ще трябва да внесете по-голяма сума в Специалната Набирателна сметка на дружеството, която след регистрацията може да бъде използвана за оборотни средства или изтеглена
Реални съдружници/собственици:
Съдружник 1
Физическо лице/Компания:
(** трябва да бъдат идентични с данните в Лична карта/Актуално състояние на дружеството)
Съдружник 2
Физическо лице/Компания:
(** трябва да бъдат идентични с данните в Лична карта/Актуално състояние на дружеството)
Съдружник 3
Физическо лице/Компания:
(** трябва да бъдат идентични с данните в Лична карта/Актуално състояние на дружеството)
Съдействие за откриване на банкови сметки:
Откриване на банкови сметки
Предмет на дейност на Дружеството
Желаете ли да ви предложим управител за Дружеството?
Назначаване на управител
Желаете ли да ви предложим Седалище и адрес на управление за Дружеството?
Предложи седалище на дружеството
Регистрация по ДДС
Желаете ли регистрация по ДДС?
Желаете ли регистрация по ДДС - режим MOSS?
Счетоводни услуги
Желаете ли да използвате нашите счетоводни услуги и да получите оферта за тях
Контактна информация
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
НАЧАЛО