Регистрация на ЕООД

Home » Регистрация на ЕООД

Съвети и стъпки при регистрацията на ЕООД

Стартирането на собствен бизнес е наистина вълнуващ момент, като изключим стреса около цялостната подготовка. Всички бъдещи предприемачи фокусират енергията си върху изготвянето на стратегии, черпенето на идеи и създаването на бизнес планове, като пропускат за наличието на административни предизвикателства, които дебнат още преди старта. Колкото и неангажираща да изглежда регистрацията на ЕООД с начално вложение от 2 лева, толкова и допълнителни законови уредби ще започнат да се появяват, отдалечавайки ни от предприемаческата кариера. Разбира се, нищо не е невъзможно, особено ако съумеем да потърсим навременна правна и административна консултация от съответните дружества, които ще ни помогнат да преодолеем препятствията по пътя към окончателната регистрация на ЕООД.

extensive-focused-features

Какво трябва да знаем преди регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД 1

Регистрация на ЕООД – вижте още!

Преди да се запознаем с етапите по регистрация на ЕООД е редно да дефинираме понятието. ЕООД представлява съкращение на „Еднолично дружество с ограничена отговорност”, което от своя страна е разновидност на ООД с характеристиката си, че дружеството и целият му капитал принадлежат на едно единствено лице. Капиталовото вложение при регистрацията на ЕООД не може да бъде по-малко от 2 лева, като при по-висока сума, внесена в Специалната набирателна сметка на дружеството, тя може да бъде изтеглена или използвана за оборотни средства след регистрацията на ЕООД.

Докато преди години ЕТ (Едноличен търговец) беше силно предпочитана правна форма, то преди последното десетилетие регистрацията на ЕООД оглави тази класация. Все повече собственици предпочитат да стартират своя бизнес, позовавайки се на регистрация на ЕООД, поради съвършенството ѝ от гледна точка на риска. Докато ЕТ носи отговорност за евентуални задължения с личното си имущество, то всеки, доверил се на регистрацията на ЕООД, е отговорен единствено до размера на капиталовото си вложение. Това е само едно от преимуществата на регистрацията на ЕООД, които не се органичават единствено до минимизирането на риска.

extensive-focused-features

Регистрация на ЕООД – предимства и недостатъци

Вече отбелязахме, че при регистрация на ЕООД, собствениците не носят отговорност пред кредиторите за възникналите задължения на дружеството. Това е и основната причина хората да избират регистрация на ЕООД пред останалите правни форми. Друга предпоставка, която извежда регистрацията на ЕООД като предпочитана форма, е ниското изражение на минималния капитал. Регистрацията на ЕООД е факт при вложение от едва 2 лева, което е напълно постижимо за абсолютно всеки. Освен минималният капитал, регистрацията на ЕООД ни очарова и с ниски държавни такси при вписване в Търговския регистър, както и корпоративен данък едва 10%. Устройството и учредяването на ЕООД също са изключително опростени, като не се изисква провеждане на Учредителни събрания и колективни управителни органи. Независимо дали сме предприели стъпката по регистрация на ЕООД или ООД, официално се конституира само един управителен орган.

Регистрация на ЕООД 2

Регистрация на ЕООД – разберете сега!

Разбира се, регистрацията на ЕООД притежава и някои недостатъци спрямо други типове дружества, като едно от тях е процедурата по заличаване на ЕООД – ликвидацията на ЕООД изисква минимум 6 месеца. Друга административна особеност е, че след регистрацията на ЕООД, собствениците са длъжни да публикуват годишни отчети в Търговския регистър. Независимо дали дружеството им е отчело дейност през последната година, след регистрация на ЕООД собствениците се ангажират и с подаването на годишни данъчни декларации, които дори и срещу минимални такси е разход за компания, която към момента е замразила своята дейност. Като цяло основните недостатъци при регистрацията на ЕООД са обвързани предимно със заплащането на повече и по-високи административни такси, считано от самата регистрация на ЕООД през целия период на активност на компанията.

extensive-focused-features

Необходими документи при регистрацията на ЕООД

Всяка регистрация на ЕООД следва стриктна процедура и изисква подготвянето и подаването на съответната документация от бъдещия собственик на дружеството. Първата стъпка по регистрация на ЕООД изисква откриване на набирателна сметка в българска търговска банка и вносна бележка за внесен капитал, която се издава от банката. Регистрацията по ЕООД се нуждае и от съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен), който да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. При регистрацията на ЕООД се издават и учредителен акт и учредителен протокол с взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието. Последният документ, който се изисква при регистрацията на ЕООД е решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител.

Регистрация на ЕООД 3

Регистрация на ЕООД – прочетете повече!

Цялата събрана до момента документация относно регистрацията на ЕООД се прилага заедно със заявление по образец А4. Заявлението за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се изтегля от сайта на Търговския регистър и след попълването му се приключва с първия етап по регистрацията на ЕООД.

Към приложените вече документи бъдещите предприемачи трябва да подготвят и няколко на брой декларации относно истинността на заявените обстоятелства, законовата съобразност за управление на фирма и конкурентната дейност. Заявлението за запазване на фирма (Д1) не е задължителен компонент при регистрацията на ЕООД и се заплаща отделно по желание на собственика. Лиценз или разрешение също се търсят единствено в случаите, когато дейността на фирмата ги изисква.

extensive-focused-features

Консултантска, правна и счетоводна помощ при регистрация на ЕООД

Подобно на всяка законово установена процедура и регистрацията на ЕООД изисква внимателно съблюдаване на изискванията от Агенцията по вписванията и Търговския закон. Колкото и подробна информация относно регистрацията на ЕООД да можете да получите от съответната администрация и интернет пространството, винаги се срещат и непредвидени подводни камъни, които да затруднят процеса по регистрация на ЕООД. Затова и много бъдещи предприемачи предпочитат да се застраховат, като доверят живота на бъдещата си компания на компетентни дружества, които да ги съпроводят през всички процедури и цялата документация за регистрация на ЕООД.

Гамата от услуги на BulAdvice би помогнала да спестите време и значителни финансови ресурси, както и да намали възможните рискове, които могат да възникнат в резултат на съответните местни процедури и срокове. BulAdvice специализира повече от 15 години в сферата на регистрация на ЕООД, ООД, АД и всякакви други типове дружества, затова и услугите при започване на дейност могат да включват:

Регистрация на ЕООД 4

Регистрация на ЕООД – вижте сега!

 • Консултации относно местното официално включване и вида на образуванието
 • Подготовка на устава и всички други правни документи, необходими за регистрация на ЕООД/ ООД/ АД
 • Подготовка и подаване на заявка за регистрация на ЕООД/ ООД/ АД в Български търговски регистър
 • Регистрация пред НАП – за MOSS – ДДС и ДДС
 • Регистрация на необходимия специален лиценз за бизнес, ако е приложимо
 • Регистрация на акционерен капитал и текущи банкови сметки
 • Информация за всички промени в законовите изисквания, свързани с компанията
 • Представителство пред местните власти
 • При необходимост – осигуряване на подходящо лице, изпълняващо функциите на управител или контакт с местен бизнес партньор

Съвети и стъпки при регистрацията на ЕООД

Какво трябва да знаем преди регистрация на ЕООД

Регистрация на ЕООД – предимства и недостатъци

Необходими документи при регистрацията на ЕООД

Консултантска, правна и счетоводна помощ при регистрация на ЕООД

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

 • Пълно съдействие

 • Пълен набор от услуги

 • Екип от професионалисти

 • Конфиденциалност

 • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter