Регистрация по ДДС

Home » Регистрация по ДДС

Как да се възползваме от данъчни облекчения чрез регистрация по ДДС

Регистрацията по ДДС 1

Регистрацията по ДДС – вижте още!

ДДС е един от най-разпознаваемите данъци, с който се срещаме ежедневно, независимо дали сме търговец или просто потребител. ДДС представлява Данък върху добавената стойност и неговото изражение в повечето случаи е 20% върху нетната стойност на продукта. От потребителска гледна точка, можем да открием начислената стойност на ДДС във всяка касова бележка или фактура, отбелязана преди окончателната крайна цена. Реално всички ние като потребители сме основните данъкоплатци, осигурявайки по този начин част от бюджета на Държавата. От страната на търговецът, ДДС изисква стриктното спазване на множество процедури по регистрация по ДДС и последващите я ежемесечни декларации и годишни отчети. Потребителят плаща косвения данък, но търговците са тези, които го отчитат пред държавата.

extensive-focused-features

Какви са ползите от регистрацията по ДДС

Регистрацията по ДДС е процес, който позволява на купувачът да си върне заплатения от него косвен данък, ако направената от него покупка е обвързана с последваща препродажба. Компаниите, които притежават регистрация по ДДС, имат възможността да разгърнат своя бизнес, реализирайки по-голяма печалба. Това се случва, като внасят единствено разликата между предварително заплатеното от тях ДДС и начисленото ДДС върху новата продажна цена към крайния потребител. Законът позволява на компаниите с регистрация по ДДС да се възползват от подобни данъчни облекчения, но това изисква ежемесечна отчетност.

Регистрацията по ДДС 2

Регистрацията по ДДС – разберете повече!

За да се възползват от право на връщане на ДДС, предприемачите трябва не просто да притежават регистрация по ДДС, но и да отчетат този процес за един и същи данъчен период. Това изисква детайлно водене на счетоводство и добро познаване на законите и практиките, за да могат компаниите с регистрация по ДДС да се възползват най-пълноценно от предоставените им облекчения. От друга страна, процесът предоставя пълен контрол върху вложените средства, който е от изключително значение за ефективността на всеки бизнес, независимо дали компанията притежава регистрация по ДДС или не.

extensive-focused-features

Условия за регистрация по ДДС

Най-общо казано, компаниите са длъжни да пристъпят към регистрация по ДДС в случаите, когато приходите от дейността им за последните 12 месеца надвишават 50 000 лв. Това е задължително условие за регистрация по ДДС на всяка компания. Друг случай на задължителна регистрация по ДДС е извършването на търговски сделки с контрагенти от чужди държави. В подобни ситуации на международни търговски отношения в границите на Европейския съюз, контрагентите подават специални VIES декларации за данъчни облекчения, в които се съдържа номера на регистрация по ДДС на партньорите. Затова и при наличието на подобни международни партньорства, регистрацията по ДДС се явява задължителна процедура. Съществуват и частни случаи, при които предприемачите имат право на регистрация по ДДС още при официалното стартиране на своя бизнес, но в тези случаи регистрацията по ДДС е доброволна.

Регистрацията по ДДС 3

Регистрацията по ДДС – научете сега!

Заявлението за регистрация по ДДС се подава лично или чрез упълномощено според законовите изисквания лице по някои от посочените начини:

  • по електронен път чрез електронната услуга на НАП;
  • в компетентната териториална дирекция/ офис на НАП на лицето;
  • през Агенция по вписванията при първоначална регистрация на търговец – само за доброволна регистрация по ДДС.

Важно е да се съблюдават и сроковете за подаване на регистрация по ДДС, които се различават в зависимост от основанието според ЗДДС. За да се гарантира безпроблемното изпълнение на процеса по регистрация по ДДС и да се елиминира риска от отхвърляне на заявлението за регистрация по ДДС, би било полезно да потърсим консултация от професионалисти, които познават отлично законовите изисквания и норми при регистрация по ДДС. BulAdvice е акредитирано счетоводно дружество, което притежава богато портфолио от услуги, свързани с всякакви административни и счетоводни процеси, които имат пряко отношение към отговорността на компанията пред съответните институции. Освен консултантски услуги относно регистрацията по ДДС, ние бихме могли изцяло да делегираме процесите по регистрация и регулярна отчетност на външна счетоводна компания.

Как да се възползваме от данъчни облекчения чрез регистрация по ДДС

Какви са ползите от регистрацията по ДДС

Условия за регистрация по ДДС

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

  • Пълно съдействие

  • Пълен набор от услуги

  • Екип от професионалисти

  • Конфиденциалност

  • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter