Правни услуги

Home » Правни услуги

Правни услуги при промени в статуса на компанията

Правните услуги са неизменна част от дейността на всяка компания, затова и наличието на правен отдел е задължително условие при учредяването на дружество. За да не се ангажираме с назначаването и поддръжката на вътрешнофирмени юристи още при стартиране на бизнес, ние можем да се възползваме от аутсорсинг правни услуги, предоставени ни от счетоводна кантора. Промените в правния статус на компанията предполагат използването на правни услуги за пререгистрирането в Търговския регистър и други прилежащи институции, както и актуализиране на договорите на  дружеството. Този процес е обвързан със стриктно съблюдаване на законовите рамки, затова тези правни услуги се извършват от юристите на компанията или се възлагат на външна счетоводна кантора със специализация в направлението на правните услуги.

extensive-focused-features

Правни услуги при промяна на фирменото име на дружеството

Правни услуги 1

Правни услуги – разберете повече!

Наименованието на дружеството представлява уникално словосъчетание, което отличава компанията сред останалите конкуренти на пазара. Правото върху компанията възниква след вписването ѝ в Търговския регистър, затова и при промяна на фирменото име, следва стартиране на процедура по пререгистрация. Процесът е обвързан със счетоводно-правни дейности, което налага оказването на не просто на счетоводни, но и на правни услуги. В качеството си на счетоводна кантора BulAdvice предлага правни услуги и консултации в следните етапи от процедурата:

  • Правни услуги при преписа на Дружествения договор, съдържащ промяната
  • Правни услуги при изготвяне на решението на Общото събрание за промяна на името на фирмата и за приемане на нов Дружествен договор
  • Издаване на адвокатско пълномощно – когато заявлението се подава на основание на сключено споразумение за извършване на правни услуги от партньорско счетоводно дружество

Вписване на промените в Търговския регистър при Агенция по вписванията

extensive-focused-features

Правни услуги при промяна на седалището на дружеството

Промяната на седалището на дружеството е една от най-честите промени, които налагат нуждата от правни услуги. Адресът, на който компанията е регистрирана в Търговския регистър, определя местонахождението, където ще бъде получавана всякаква форма на официална кореспонденция. Седалището определя и отношенията на дружеството с местните компетентни органи.

В ситуация на промяна на седалището можем да се възползваме от правни услуги по изготвяне на решение на Общото събрание, което се оформя в протокол. Всяка корекция по идентификационните данни на компанията изисква правни услуги по промяна в дружествения договор. Ние от BulAdvice предоставяме правни услуги по изготвяне на актуален дружествен договор, както и се ангажираме с всички действия по финализиране на процедурата, включващи изготвяне на необходимата документация и подаването ѝ към съответните институции.

extensive-focused-features

Правни услуги при промяна на основния капитал на дружеството

Капиталовото вложение на компанията представлява както началното имущество на дружество, така и участието на съдружниците в управлението. Промените на основния капитал на дружеството по-често съставляват увеличение на вложението за утвърждаване на пазарните позиции и привличане на инвеститори и партньори. Съществуват и ситуации на намаляване на капитала, което представлява по-усложнена и продължителна процедура и много често налага нуждата от допълнителни правни услуги.

Правни услуги 2

Правни услуги – вижте още!

Процедурата по увеличение на капитала се регистрира сравнително лесно в Търговския регистър. Ако все досега не сме се сблъсквали с подобни правни процедури, бихме могли да се възползваме от правни услуги, които да ни гарантират гладкото протичане на процеса. При намаляване на капиталово вложение, процедурата се изпълнява на два етапа. Първото вписване обявява в Търговския регистър намерението на дружеството да намали своя капитал, като се предоставя 3-месечен срок, в който трети страни могат да поискат обезпечаване на своите задължения към дружеството. След изтичане на срока се издава ново решение, което официално променя стойността на основния капитал на дружеството. Процедурата по намаляване на капиталово вложение изисква възползването от правни услуги поради по-усложнения процес на изпълнение, но и вследствие на евентуалните рискове при промяна в отношенията на дружеството със заинтересования страни. BulAdvice притежава богато портфолио от правни услуги, чрез които да преведат своите клиенти възможно най-гладко през процедурата, като същевременно предоставя правни услуги и консултации относно възможните реформи в бъдещата дейност на дружеството.

extensive-focused-features

Правни услуги при промени на отговорните към дружеството лица

Промени на членовете на борда, одитори, изпълнителни директори, представители и др. също изискват получаването на правни услуги при вписването си в Търговския регистър. Общото събрание се свиква вследствие на покана, която се обявява със заявление или се връчва на съдружниците. Благодарение на правните услуги на BulAdvice, Вие ще бъдете подкрепени през този процес, като дружеството изготви и подаде необходимите документи вместо Вас. Поканата съдържа идентификационните данни на дружеството, формалности, указани в дружествения договор, както и дневния ред на събранието. Правните услуги ще Ви гарантират защита на бизнеса при изготвянето на нов дружествен договор с внесените промени.

Правни услуги 3

Правни услуги – научете сега!

BulAdvice предоставя правни услуги на местно и международно ниво, познавайки в детайли съответните законодателства. При промени в правния статус на компанията се създава предпоставка за възникване на обстоятелства, които да застрашат дейността на бизнеса. Това налага позоваването на правни услуги от страна на вътрешния юридически отдел на компанията или възползването от правни услуги на външно счетоводно дружество. В качеството си на акредитира счетоводна кантора, BulAdvice ще Ви съдейства с необходимите правни услуги и правни консултации, за да защитите своя бизнес.

Правни услуги при промени в статуса на компанията

Правни услуги при промяна на фирменото име на дружеството

Правни услуги при промяна на седалището на дружеството

Правни услуги при промяна на основния капитал на дружеството

Правни услуги при промени на отговорните към дружеството лица

extensive-focused-features

Наши Сервисы

Мы предоставляем полный спектр услуг, чтобы ваши усилия были успешными!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Зарегистрируйте компанию сейчас!

Заполните нашу простую регистрационную форму

В ФОРМУ

БЫСТРО И ПРОСТО

  • Полное сотрудничество

  • Полный спектр услуг

  • Команда профессионалов

  • Конфиденциальность

  • Аналитический подход

Связаться с нами

Мы ответим на все ваши вопросы!

Быть информированным

Подписывайтесь на нашу Newsletter