Счетоводни консултации

Home » Счетоводни консултации

Счетоводни консултации – бизнес компасът

Счетоводни консултации 1

Счетоводни консултации – вижте още!

Развитието на собствен бизнес е изключително деликатен процес, който е обусловен с множество предизвикателства. Докато фокусът ни е отправен към пазарната конюнктура, екип от специалисти се грижи за всички административни регулации, поемайки значителен ангажимент към сигурността на бизнеса. Дори и един минимален пропуск би бил в състояние да доведе до множество финансови щети на компанията, затова и счетоводните и данъчни консултации са ключов елемент от предприемаческата дейност. В условията на непрекъснато променящите се законови уредби, счетоводните консултации са услугата, която ни позволява да бъдем своевременно информирани относно новопоявили се или видоизменени изисквания и регулации.

extensive-focused-features

Полезни ли са счетоводните консултации

Счетоводните консултации са една от многото предоставяни от счетоводните кантори услуги, която може да бъде използвана както самостоятелно, така и в пакет с набор от услуги за нуждите на счетоводството на компанията. Ако сме договорили партньорски отношения с конкретна счетоводна кантора, счетоводните консултации в голяма част от случаите са бонус към останалите услуги, върху които заплащаме комисионна. Това е идеален вариант не само поради възможността за безплатни счетоводни консултации, но и защото екипът, който е ангажиран с бизнес процесите на компанията ни, би имал най-ясен поглед върху различните административни ситуации.

Счетоводни консултации 2

Счетоводни консултации – научете сега!

Дори  и да сме предвидили счетоводител на щат в самата компания, то винаги можем да подсигурим изрядността на бизнеса си чрез провеждането на регулярни счетоводни консултации. Законодателството представлява изключително динамична рамка, която често ни изненадва с минимални промени, които, обаче, създават около себе си по-сериозни проблеми при подаване на месечните ведомости, декларации и формуляри. Предвиждайки редовно провеждане на счетоводни консултации между счетоводният ни отдел и външна счетоводна кантора, ние си гарантираме сигурност и спокойствие. Освен като превантивна мярка срещу финансови щети, счетоводните консултации са силно препоръчителни при извънредни ситуации, които налагат нуждата от допълнителна специализирана подкрепа. В рамката на счетоводните консултации се включва и представителство пред съответните данъчни власти, както и оказване на подкрепа при изпълнението на по-сериозни административни процедури.

Отделните счетоводни кантори предоставят счетоводни консултации в разнообразни направления, в зависимост от областите си на специализация в процеса на работа. На първо място, е важно да съпоставим дали избраната от нас счетоводна кантора работи на пазарите, на които оперираме. Това е от съществено значение при познаването и тълкуването на законодателствата в отделните държави и икономически организации, гарантирайки коректност по отношение на счетоводните консултации спрямо изискванията на съответните институции.

extensive-focused-features

Счетоводни консултации от BulAdvice

Като един от лидерите на пазара в сферата на счетоводните услуги, бизнес администрацията, правните регулации и маркетинг оптимизацията, BulAdvice предлага и богато портфолио от счетоводни консултации. С дългогодишния си опит както на местно, така и на европейско ниво, BulAdvice предоставя счетоводни консултации при тълкуването и спазването на българското законодателство и приложимите международни споразумения и директиви. Благодарение на развитието на виртуалния свят, пред счетоводните консултации не съществуват ограничения. Независимо дали развивате своя бизнес на местния пазар или сте ситуирани в рамките на Европейския съюз, BulAdvice са насреща при всякакви запитвания от Ваша страна. На своите бъдещи партньори ние предлагаме счетоводни консултации в следните направления:

Счетоводни консултации 3

Счетоводни консултации – научете сега!

 • Счетоводни консултации относно данъчно ефективни решения за конкретни бизнес казуси в областта на счетоводството и данъчното законодателство
 • Счетоводни консултации, свързани с ДДС, корпоративно и лично данъчно облагане, удържане на данъци и всички други преки и косвени данъци
 • Счетоводни консултации, свързани с местните данъци и такси
 • Счетоводни консултации, свързани с прилагането на договори за избягване на двойното данъчно облагане и подготовка на документацията за тяхното прилагане
 • Счетоводни консултации, свързани с данъчните ефекти от бизнес отношенията, сливания и придобивания и други въпроси, свързани с решенията за управление на бизнеса
 • Представителство пред данъчните власти, включително по време на данъчни ревизии и проверки, както и счетоводни консултации и оказване на помощ при подготовката и подаването на декларации по образец и други форми на отчитане, изисквани от данъчните власти

Счетоводни консултации – бизнес компасът

Полезни ли са счетоводните консултации

Счетоводни консултации от BulAdvice

extensive-focused-features

Наши Сервисы

Мы предоставляем полный спектр услуг, чтобы ваши усилия были успешными!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Зарегистрируйте компанию сейчас!

Заполните нашу простую регистрационную форму

В ФОРМУ

БЫСТРО И ПРОСТО

 • Полное сотрудничество

 • Полный спектр услуг

 • Команда профессионалов

 • Конфиденциальность

 • Аналитический подход

Связаться с нами

Мы ответим на все ваши вопросы!

Быть информированным

Подписывайтесь на нашу Newsletter