Бухгалтерские услуги

Home » Бухгалтерские услуги

Аутсорсирани счетоводни услуги

Счетоводни услуги 1

Счетоводни услуги – вижте още!

Счетоводството е едно от най-древните направления, добило безапелационна значимост още преди повече от 7000 години в Древна Месопотамия. Счетоводните услуги още тогава са представлявали ключова част от селскостопанския бизнес, върху която са се основавали анализите на продукцията в края на всеки сезон. И до днес хората продължават да извършват подобни счетоводни услуги, макар и много по-задълбочено и прецизно, за да могат да получат ясна представа за успеха на своята компания. Значението на счетоводните услуги за бизнеса запазва своите утвърдени позиции, независимо от темпа на развитие и иновации в света, затова и професионализмът в счетоводните услуги продължава да бъде не само високо оценяван, но и силно застъпен.

extensive-focused-features

Какво стои зад понятието аутсорсинг на счетоводни услуги

Независимо от размера на бизнеса и компетентността на служителите, всяка компания се нуждае от акредитирани специалисти, които да извършват счетоводните услуги на фирмата. Докато по-големите компании имат средствата и необходимостта да развиват собствен отдел за счетоводни услуги, то малките и средни предприятия често се ползват от счетоводни услуги от външно дружество. Този модел на работа не винаги изключва наличието на собствен счетоводен отдел, като много компании координират вътрешната си структура за счетоводни услуги с партньорска счетоводна фирма. По този начин компаниите могат да си гарантират своевременна информираност за важните промени в местния данъчен и финансов закон относно счетоводните услуги, свързани с бизнеса.

Друго предимство на аутсорсинга на счетоводни услуги е финансовото изражение на подобно партньорство. Наличието на собствен отдел за счетоводни услуги генерира постоянни месечни разходи за заплати на персонала, както и допълнителни обучения и подсигуряването на счетоводен софтуер за извършване и съхранение на счетоводните записи. Аутсорсинг алтернативата на собственото счетоводство изключва необходимостта от подобни излишни пера, а комисионната за подобни счетоводни услуги със сигурност би изглеждала символична в сравнение с разходите за собствен отдел за счетоводни услуги. Аутсорсинг счетоводните дружества същевременно гарантират професионализъм и сигурност, като предоставят спокойствие на всеки, осмелил се да реализира своите бизнес идеи. Срещу заплатената от вас за счетоводство цена, Вие ще получите експертната работа на екип от специалисти, следящ законовите промени и изисквания, който ще се съобрази и адаптира към вашата ангажираност и натовареност.

extensive-focused-features

Счетоводни услуги в съответствие със законодателството

Счетоводни услуги 2

Счетоводни услуги – разберете повече!

Познаването на счетоводните стандарти и изисквания е само част от работата на съответния отдел. Акредитираните счетоводни дружества са посветени в много по-разностранни дейности, свързани със законовите изисквания и разпоредби за активността на компаниите. Сключвайки договор за счетоводни услуги с подобно дружество, всеки собственик на бизнес би могъл спокойно да оперира на българския и европейския пазар, минимизирайки данъчните рискове. За да не се насочват излишни усилия в посока съблюдаване, тълкуване и непрестанно актуализиране на българските данъчни закони и приложимите международни споразумения и европейски директиви относно счетоводните услуги, компаниите биха могли да се възползват от данъчни консултантски услуги:

 • Данъчно ефективни решения за конкретни бизнес казуси в областта на счетоводните услуги и данъчното законодателство
 • Консультирование по вопросам, касающихся НДС, корпоративного и индивидуального налогообложения, удерживаемых налогов и всех прямых и косвенных налогов
 • Консультации, связаные с местными налогами и сборами
 • Налоговые консультации, связанные с применением договоров об избежании двойного налогообложения, и подготовка документации для их применения
 • Консультации, связанные с налоговыми эффектами в деловых отношениях, со слияниями и приобретениями и с другими вопросами об управлении бизнеса
 • Представительство в налоговых органах, в том числе во время налоговых аудитов и проверок, а также помощь в подготовке и заполнении форм деклараций и других форм отчетности, требуемых налоговыми властями.
extensive-focused-features

Портфолио на счетоводните услуги от BulAdvice

BulAdvice е акредитирано счетоводно дружество с повече от 15 години опит в областта, което предлага счетоводни услуги на български и международни компании. Специализацията им в бизнес управлението и консултирането на фирми в различни индустрии, както и анализа на различните бизнес модели, са довели до успеха на BulAdvice в счетоводните услуги. Дейността на всяка компания изисква индивидуален пакет от различни счетоводни услуги, затова и BulAdvice се стреми да предлага на своите клиенти единствено това, от което бизнесът им има нужда. По този начин аутсорсинга на счетоводни услуги осезаемо оптимизира разходите на компаниите, защото всеки клиент заплаща само счетоводните услуги, които ползва за ефективното развитие на своя бизнес.

Счетоводни услуги 3

Счетоводни услуги – научете сега!

Дейността и компетенциите на BulAdvice се простират както в цяла България, така и на ниво Европейски съюз, което позволява извършването на счетоводни услуги на компании с международни филиали и работещи на международни пазари. Пълната гама от виртуални счетоводни услуги и виртуален асистент позволяват прозрачност и пълна свобода на достъп до база данните на компаниите в реално време. Някои от основните счетоводни услуги, които BulAdvice предлага на своите клиенти са:

 • Месечни счетоводни услуги в съответствие с приложимите национални и международни стандарти
 • Корпоративное налогообложение, отчетность по НДС и отчетность по НДС в системе MOSS
 • Представительство в налоговых органах
 • Промежуточный доклад
 • Закрытие счетов на конец финансового года, подготовка годового финансового отчета и налоговых деклараций
 • Услуги за начисляване на работни заплати
 • Оптимизация персонала
 • Намаляване на разходите за персонал – чрез съкращаване на вътрешен ТРЗ отдел.
 • Висока сигурност и конфиденциалност.

Аутсорсирани счетоводни услуги

Какво стои зад понятието аутсорсинг на счетоводни услуги

Счетоводни услуги в съответствие със законодателството

Портфолио на счетоводните услуги от BulAdvice

extensive-focused-features

Наши Сервисы

Мы предоставляем полный спектр услуг, чтобы ваши усилия были успешными!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Зарегистрируйте компанию сейчас!

Заполните нашу простую регистрационную форму

В ФОРМУ

БЫСТРО И ПРОСТО

 • Полное сотрудничество

 • Полный спектр услуг

 • Команда профессионалов

 • Конфиденциальность

 • Аналитический подход

Связаться с нами

Мы ответим на все ваши вопросы!

Быть информированным

Подписывайтесь на нашу Newsletter