Стартиране на бизнес

Home » Стартиране на бизнес

Основни стъпки при стартиране на бизнес

Стартиране на бизнес 1

Стартиране на бизнес – вижте още!

Като човешки същества, ние сме склонни да се впускаме прекалено пламенно в мечтите си, нетърпеливи да извлечем максимума на момента. Това е и първата сериозна грешка при стартирането на бизнес. Желанието за успех не трябва да измества фокуса ни от първоначалния бизнес план, пришпорвайки ни да прескачаме някои основополагащи стъпки при стартирането на бизнес. Нека поставим стабилната основа, върху която да надграждаме, за да не загубим всичко толкова бързо, колкото сме го постигнали. По-надолу ще разгледаме трите основни етапа, през които преминава суровата идея за стартиране на бизнес, докато не се превърне в съвършен продукт.

extensive-focused-features

Оформяне на идеята при стартиране на бизнес

Важен момент при стартирането на бизнес е да си поставяме реалистични резултати и срокове. Стартирането на бизнес е уникален процес, който не може да бъде поставен в конкретна рамка. Излишно е да се сравняваме не само с вече наложили се на пазара компании, но и с тепърва навлизащите като нас, защото в зависимост от бизнес нишата и ресурсите, с които разполагаме, прогресът е индивидуално понятие.

За да си гарантираме успех при стартирането на бизнес, е важно да определим както своите силни страни, така и какво обичаме да правим и ни вдъхновява. Изхождайки от тези две опорни точки, които се отнасят конкретно към личността ни, преди стартирането на бизнес е необходимо да получим и по-глобален поглед върху идеите си. Доколко печеливша бизнес ниша сме си избрали, преодолима ли е конкуренцията, отговарят ли идеите ни за стартиране на бизнес с общественото търсене?

extensive-focused-features

Предварителни анализи при стартиране на бизнес

След като сме изградили основната идея около стартирането на бизнес, е време да се заемем с по-задълбочени проучвания и анализи. На първо място би следвало да се поинтересуваме по-подробно от конкуренцията и пазара, на който предвиждаме да оперираме. Нека заложим на отличаващ се продукт или услуга, вместо да разчитаме на късмет при стартирането на бизнес в ниша, в която пазарът е наситен.

Стартиране на бизнес 2

Стартиране на бизнес – разберете повече!

При стартирането на бизнес може да се използват и интерактивни похвати, които да ни запознаят пряко с аудиторията и нейните желания и впечатления. Всякакви анкети и интервюта биха били от полза да се докоснем до мнението на обществото по повод нашата идея при стартирането на бизнес, а по този начин да получим и насоки относно разработването ѝ.

Друг изключително популярен метод на стратегическо управление е SWOT анализът. Той представлява подробно съвместно проучване на положителното и отрицателното влияние на външните и вътрешните фактори при стартиране на бизнес. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализът разглежда плюсовете, минусите, възможностите и заплахите при стартиране на бизнес, като ни дава ясна рамка за евентуалните ситуации и развитие на нашата бизнес идея.

Запознаем ли се веднъж с всички фактори, които биха повлияли при стартирането на бизнес, е редно да структурираме и бизнес план, в който да разгледаме подробно идеята си. Този документ би помогнал при набирането на инвеститори и партньори, които да могат нагледно да проследят убежденията ни относно стартирането на бизнес.

extensive-focused-features

Стартиране на бизнес – законови процедури

Стартиране на бизнес 3

Стартиране на бизнес – разберете сега!

За да пристъпим към окончателния процес по стартиране на бизнес, трябва да се заемем с регистрация на компанията. На този етап в действие влизат стъпките от подготвения от нас план за стартиране на бизнес като избиране на име на компанията и бранда, подаване на документи за получаване на идентификационен номер, лицензи, разрешителни, бизнес застраховка и всякакви други компоненти при учредяването на компания. За да управляваме и водим счетоводството на новия ни бизнес е необходимо да закупим специализиран счетоводен софтуер. Относно избора на софтуер можем да потърсим услугите на BulAdvice – утвърдено счетоводно дружество, което предлага както консултантски услуги при стартиране на бизнес, така и предоставя възможността да се заеме самостоятелно с всички правни и счетоводни въпроси от учредяването на компанията през целия ѝ активен период. Научете повече за регистрация на ЕООД

Основни стъпки при стартиране на бизнес

Оформяне на идеята при стартиране на бизнес

Предварителни анализи при стартиране на бизнес

Стартиране на бизнес – законови процедури

extensive-focused-features

Наши Сервисы

Мы предоставляем полный спектр услуг, чтобы ваши усилия были успешными!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Зарегистрируйте компанию сейчас!

Заполните нашу простую регистрационную форму

В ФОРМУ

БЫСТРО И ПРОСТО

  • Полное сотрудничество

  • Полный спектр услуг

  • Команда профессионалов

  • Конфиденциальность

  • Аналитический подход

Связаться с нами

Мы ответим на все ваши вопросы!

Быть информированным

Подписывайтесь на нашу Newsletter