Счетоводство цени

Home » Счетоводство цени

Външно счетоводство – цени и оферти

Най-честите притеснения от страна на клиентите, които все още не са напълно склонни да доверят счетоводството си на външна компания, са комисионните. В действителност, когато става въпрос за по-малки и средни предприятия, външните счетоводни дружества се оказват най-икономичния, ефективен и удобен вариант.

Счетоводство цени 1

Счетоводство цени – вижте още!

Срещу заплатената от вас за счетоводство цена, Вие ще получите експертната работа на екип от специалисти, следящ законовите промени и изисквания, който ще се съобрази и адаптира към вашата ангажираност и натовареност. Със сигурност в края на годината най-осезаемо би се усетила разликата между заплатените от нас за външно счетоводство цени и разходите за заплати и осигуровки на служителите, както и евентуална санкция при внезапна промяна в някой от законите.

extensive-focused-features

Как да се ориентираме за предлаганите от външно счетоводство цени

Съществува напълно релевантна причина да не можем да открием готови предложения с конкретни за външното счетоводство цени и тя е, че офертите се образуват на база големината и активността на компанията. За да получим дори и примерна оферта за ориентировъчните за извършването на външно счетоводство цени, ние трябва предварително да подадем запитване, в което да обрисуваме основните детайли относно дейността на компанията. Друг момент при изготвянето на индивидуални за външното счетоводство цени е и конкретика относно услугите, от които се нуждаем. Само по този начин дружествата могат да получат релевантна база, върху която да определят подходящите за нас и нуждите ни от външно счетоводство цени.

В официалните сайтове на счетоводните къщи най-често можем да попаднем на въпросници, които способстват за изготвянето на предложение с конкретни за целите на счетоводството цени. Тези въпросници по никакъв начин не ни обвързват със счетоводното дружество, а са създадени, за да получим възможно най-реалистична оферта за евентуално заплащаните от нас за съответните услуги от счетоводството цени.

extensive-focused-features

Въпросник за определяне на подходящи за нуждите на нашето счетоводство цени

Първата информация, която се подава, е чисто базова и свързана с основни фирмени данни като наименование на дружеството и ЕИК или БУЛСТАТ, както и дейност на фирмата, наличие на дъщерни дружества и дали има чуждестранно участие. Следващата част от въпросника е относно броя на персонала на компанията, като тук се включват служители по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица. Последната и най-важна информация във връзка с определянето на размера за външно счетоводство цени, са месечните показатели.

Счетоводство цени 2

Счетоводство цени – разберете повече!

Тази категория съдържа месечен брой фактури, банкови сметки, транзакции, както и брой касови апарати на фирмата. Подава се информация и за вида търговски обекти, както и дали се поддържат складови наличности и съответно дали се обслужват чрез складова програма.

extensive-focused-features

Портфолио на услугите, върху които се изготвят индивидуалните за счетоводството цени

BulAdvice предлага разнообразие от услуги, като заплащаните срещу воденето на външно счетоводство цени отговарят единствено на портфолиото, заявено от клиента. Пълната гама от услуги, върху които се простира дейността на счетоводното дружество и се определят офертите с конкретни за счетоводство цени, включва:

Счетоводство цени 3

Счетоводство цени – научете сега!

 • учредяване и помощ при стартиране на дейност
 • промени в правния статус на компанията
 • ликвидация на компания
 • счетоводни услуги
 • бизнес и административни услуги
 • управление на хора (HRM)

Единият аспект при определяните за конкретна дейност от счетоводството цени зависи от това дали ползваните услуги са свързани с еднократни действия по регистриране или закриване на компанията, или с продължителна обвързаност. Когато става въпрос за дългосрочни отношения се определят месечни за извършваното счетоводство цени, които отново зависят от броя на услугите и времевия потенциал, който изискват. По-голяма компания с динамика в извършваните от нея дейности би получила по-високи изискуеми за своето счетоводство цени, докато по-малките компании биха получили съдействие срещу по-нисък размер на предложените за външно счетоводство цени. От значение при образуването на акуратни за конкретното счетоводство цени зависи и дали счетоводното дружество се е заело изцяло с деловодството на компанията, или работи в колаборация с вътрешния счетоводен отдел.

Външно счетоводство – цени и оферти

Как да се ориентираме за предлаганите от външно счетоводство цени

Въпросник за определяне на подходящи за нуждите на нашето счетоводство цени

Портфолио на услугите, върху които се изготвят индивидуалните за счетоводството цени

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

 • Пълно съдействие

 • Пълен набор от услуги

 • Екип от професионалисти

 • Конфиденциалност

 • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter