Бул Адвайс ООД - услуги за регистрация на кампании и фирми, бизнес консултации, счетоводно обслужване и управление на бизнес процесите.

Нашите услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

Услуги за учредяване и помощ при стартиране на дейност

Нашият екип ще ви помогне да спестите време и значителни финансови ресурси, както и да намали възможните рискове, които могат да възникнат, в случай че не сте наясно с местните процедури и срокове.

Ние предлагаме пълни услуги за регистрация на фирми и съдействие при започване на дейност, които могат да включват:

 • Консултации относно местното официално включване и вида на образуванието – ООД/ АД
 • Подготовка на устава и всички други правни документи, необходими за регистрация
 • Подготовка и подаване на заявка за регистрация в Български търговски регистър
 • Регистрация пред НАП – за MOSS – ДДС и ДДС
 • Регистрация на необходимия специален лиценз за бизнес, ако е приложимо
 • Регистрация на акционерен капитал и текущи банкови сметки
 • Информация за всички промени в законовите изисквания, свързани с компанията
 • Представителство пред местните власти
 • При необходимост може да потърсим подходящо лице, което да изпълнява функциите на управител или да ви свържем с местен бизнес партньор

В допълнение, ние можем да организираме всички необходими действия и да подготвим нужната документация за откриване на банкова сметка за новосъздадената ви компания и да ви съдействаме при управлението на средствата ѝ.

Освен това, ако искате да избегнете тежестта на всички административни проблеми, които могат да възникнат при търсене на седалище на вашата компания и също така да намалите всички разходи, свързани с офисите на вашата компания, можем да ви предложим вече регистрирано място и да ви подкрепим с всички административни и секретарски въпроси.

Промени в правния статус на компанията

Всички промени, които се случват в правния статут на компанията, трябва да бъдат регистрирани както в търговския регистър, така и пред други институции. Нашият екип от корпоративни консултанти е готов да ви подкрепи, независимо от типа промени, които планирате и всеки път, когато документите на вашата фирма трябва да бъдат актуализирани. Обикновено Уставът трябва да бъде променен в следните случаи:

 • Промяна на фирменото име на дружеството
 • Промяна на седалището на дружеството
 • Промяна на основния капитал на дружеството (увеличение / намаление)
 • Промени на членове на борда, одитори, главни изпълнителни директори, представители и др.

Услуги за ликвидация на компания

По ваше желание ще започнем процедурата с обявяване на влизането на компанията в процес на ликвидация и ще гарантираме, че всички законови изисквания са спазени. Ние ще подготвим резолюцията за прекратяване на дружеството без нейния правоприемник и други свързани документи, ще обработим необходимите регистрации в местния търговски регистър и ще уведомим всички съответни органи, както и евентуални кредитори за статут на компанията.

Освен това ще работим в тясно сътрудничество със своите счетоводни и данъчни консултанти, за да гарантираме, че всички отчети за ликвидационния период, както и за периода, предхождащ ликвидацията, са обработени, включително отчетите, свързани с данъчните декларации. Ще изготвим и окончателния доклад на ликвидатора за процеса на ликвидация и ще предложим как да се разпорежда с ликвидационния баланс.

Нашият екип може да ви окаже подкрепа при прекратяване на договори с партньори, клиенти и служители на вашата компания.

След като бъдат изпълнени всички законови изисквания, ние ще изготвим данъчните декларации и финансовите отчети за периода на ликвидация на компетентните органи.

Счетоводство и счетоводни услуги

BulAdvice предлага счетоводни услуги на български и международни компании, които работят в различни индустрии като информационни технологии, професионални услуги, търговия, недвижими имоти и строителство, транспорт и логистика, промишлено производство и хотелиерство и управление на туризма. Ние предлагаме професионални счетоводни услуги, които ще ви позволят да се съсредоточите и да се грижите за вашия бизнес, без да се притеснявате за счетоводните книги, да наемате и контролирате счетоводния персонал или да търсите допълнителна финансова експертиза. Ние осигуряваме:

 • Месечно счетоводство, в съответствие с приложимите национални и международни стандарти
 • Корпоративно данъчно облагане, отчитане на ДДС и отчитане на ДДС MOSS
 • Комуникация и представителство пред данъчните власти
 • Междинно отчитане на управлението
 • Годишно фискално приключване и изготвяне на финансови отчети и данъчни декларации
 • Услуги за обработване на работни заплати
 • Оптимизация на персонала.
 • Намаляване на разходите за персонал от управлението на отдел за заплати.
 • Повишена сигурност и конфиденциалност, тъй като обработката на заплати включва сложни и потенциално рискови бизнес действия.

В зависимост от организационната ви структура, BulAdvice ще ви помогне да управлявате вашия финансов и счетоводен процес или като напълно аутсорсирана услуга, или в координация със счетоводния отдел на вашата компания. BulAdvice ще улесни вашата работа и комуникация с местните данъчни власти и ще ви информира за важните промени в местния данъчен и финансов закон, свързани с вашия бизнес.

Независимо от размера и вида на вашата компания, BulAdvice може да ви предложи гъвкава система, която да съответства на финансовите и счетоводните процеси, установени във вашата организация, така че да можете да ги управлявате по начин, който ще бъде от полза за развитието на вашия бизнес.

Можем да ви помогнем при тълкуването на българските данъчни закони и приложимите международни споразумения и европейски директиви, необходими за комуникацията с българските данъчни власти, с цел минимизиране на данъчните рискове чрез цялостни данъчни консултантски услуги:

 • Данъчно ефективни решения за конкретни бизнес казуси в областта на счетоводството и данъчното законодателство
 • Консултации, свързани с ДДС, корпоративно и лично данъчно облагане, удържане на данъци и всички други преки и косвени данъци
 • Консултации, свързани с местните данъци и такси
 • Данъчни консултантски услуги, свързани с прилагането на договори за избягване на двойното данъчно облагане и подготовка на документацията за тяхното прилагане
 • Консултации, свързани с данъчните ефекти от бизнес отношенията, сливания и придобивания и други въпроси, свързани с решенията за управление на бизнеса
 • Представителство пред данъчните власти, включително по време на данъчни ревизии и проверки, както и помощ при подготовката и подаването на декларации по образец и други форми на отчитане, изисквани от данъчните власти

Бизнес административни услуги

Ние предлагаме пълен набор от бизнес административни услуги. Отделете ежедневната администрация от списъка си със задачи, завършен ефективно и навреме, докато се концентрирате върху разрастването на вашия бизнес и тези основни бизнес функции. Независимо дали се нуждаете от поддръжка на временна или постоянна, текуща основа и каквато и да е задачата, ние можем да помогнем. Ако знаете, че имате нужда от помощ, но не сте сигурни какво можете да възложите, тогава това са някои често срещани области, с които сме помолени да Ви помогнем:

Виртуални и персонални административни услуги

 • Подготовка и форматиране на кореспонденция
 • Създаване на документи – презентации, политики и други фирмени документи
 • Резервация на срещи
 • Планиране на пътуване
 • Водене и писане на протоколи

Управление на събития и координация

 • Избор на място
 • Подреждане на заведения и доставчици
 • Изпращане на покани
 • Организиране на забавления

Бизнес поддръжка

 • Съставяне и изготвяне на кореспонденция
 • Въвеждане на база данни
 • Подготовка на презентации
 • Проучвания, пазарни проучвания
 • Обвързване с доставчици или клиенти
 • Планиране на заседания и срещи
 • Управление и контрол на разходите
 • Правни консултации и услуги
 • Откриване на банкови сметки
 • Услуги за управление на бизнеса

Управление на хората (HRM)

Ние предлагаме широка гама от услуги, които могат да подкрепят организациите при набирането на служители и развитието на техния съществуващ персонал, за да постигнат пълния си потенциал. Можем да ви помогнем да разберете мотивацията на хората и предпочитания стил на работа, така че можете да сте уверени, че имате правилните хора на правилните работни места.

compact-2-screenshot

Маркетингова поддръжка

Знаете, че всеки трябва да популяризира бизнеса си, но освен ако нямате специализиран екип, маркетингът ефективно може да включва прекарване на часове, които може да нямате и може да изглежда като безкрайна задача.

Може би имате бази данни, които използвате от години, но нямате представа дали достигате до правилните хора? Може би имате нужда от ръчно изследване на теми за включване в блог или презентация?

BulAdvice може да предостави висококачествена, ефективна поддръжка за бизнес маркетинг, независимо дали това е предоставяне на практическа помощ и вършене на неприятна за вас работа или като ви помогне да разработите план за действие за вашия бизнес в консултативна роля.

НАЧАЛО