VIES декларации

Home » VIES декларации

Тънкости при изготвянето и подаването на VIES декларации

Бизнесът означава търговия и всеки, който по някакъв начин желае да развива предприемаческите си качества, трябва преди всичко да умее да бъде изряден търговец. С присъединяването на България към Европейския съюз и съответно общия пазар, митническите изисквания при движението на стоки и услуги между контрагенти от държавите членки своеобразно отпаднаха. Митническите декларации проправиха път на нови формалности като VIES декларациите, които отразяват търговските отношения между партньорите в Общността.

extensive-focused-features

За какво служат VIES декларациите

VIES декларации 1

VIES декларации – вижте още!

Когато се продават продукти или услуги на бизнес клиенти в Европейския съюз, е важно да се потвърди номера по ДДС на контрагентите, за да се гарантира, че те са регистрирани по ДДС. Това е така, защото продажбата на стоки и услуги през границите на страната на бизнес клиенти в ЕС се отчита чрез VIES декларации и обикновено не изисква начисляване на ДДС за разлика от продажбата им към краен потребител.

При пропуск на подобна проверка и ненавременно установяване на несъответствие в законовите изисквания към контрагента, извършващият доставки бизнес партньор би могъл да извърши нарушение. Това означава, че или начислява данък, когато не трябва, и добавя ненужни разходи към продукта си, или че не начислява и събира данък в случаите, когато трябва, за да го прехвърли към съответните данъчни власти.

Всички данни за декларирани доставки на стоки и услуги, извършени между данъчно задължени лица, установени или регистрирани за целите на ДДС в държава членка на Европейския съюз се съдържат в съответните VIES декларации, които търговците подават. VIES декларациите са задължителен компонент при търговия в границите на ЕС и се подават, както следва:

  • VIES декларации при вътреобщностни доставки;
  • VIES декларации при доставки като посредник в тристранна операция;
  • VIES декларации при доставки на услуги, чийто получател е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната.
extensive-focused-features

VIES декларациите като част от информационната система VIES

VIES декларациите са официален отчетен документ към Системата за обмен на информация за ДДС (VAT Information Exchange System, съкратено VIES и от там – VIES декларации). Вследствие на подаването на съответните VIES декларации при извършени търговски сделки, системата помага за откриване на недекларирани движения на стоки с нулева ставка между държавите членки.

VIES дава възможност на търговците да потвърдят идентификационните номера по ДДС на своите клиенти в други държави членки на ЕС преди стартиране на сделките. Това позволява на търговците да проверят и валидността на цитираните им номера по ДДС преди упоменаването им във VIES декларациите. Системата VIES се прилага само за търговия в рамките на ЕС, като регистрираните по ДДС търговци са длъжни да подават периодични VIES декларации за своите доставки в ЕС.

extensive-focused-features

Подаване на VIES декларации

VIES декларации 2

VIES декларации – разберете повече!

Всяко регистрирано по ЗДДС лице подава VIES декларации за дейността на своя бизнес по електронен път пред НАП, използвайки услугите, достъпни с квалифицирания електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на VIES декларации е до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който VIES декларациите се отнасят.

Пропускът за неподаване на VIES декларации или подаването в изтекли срокове на VIES декларациите е основание за налагане на глоба за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци в размер от 500 до 10 000 лева. Освен предвидената административна санкция неподаването на VIES декларации  или подаването на VIES декларации с пропуски може да доведе до неприлагане на нулева ставка на данъка за извършена вътреобщностна доставка или на режим складиране на стоки до поискване.

extensive-focused-features

Насоки при работата с VIES декларации

Основно изискване при търговията и съответно изготвянето на VIES декларации е необходимостта от много добра информираност на търговеца относно идентификационния номер на своите партньори. Както стана ясно, преди да се сключи сделка и да се осъществи доставка към контрагент от дадена държава членка на Европейския съюз, е задължително да се изисква от търговеца идентификационния номер по ДДС, както и да се направи последваща проверка на този ДДС номер в информационната система преди да се отчете чрез VIES декларациите.

Характерно също така за VIES декларациите е, че те предоставят обобщена информация за извършените доставки за съответния период. Освен доставките на стоки във VIES декларациите се декларират също така и извършени услуги с място на изпълнение територията на друга държава членка на ЕС. Дори и българският търговец да се явява посредник в тристранна операция между търговци от различни държави членки на ЕС, той също е задължен да посочи оборотите по тези тристранни сделки в своите VIES декларации. Важно е да се отбележи, че VIES декларациите се подават само и единствено от фирмите, които осъществяват доставки.

extensive-focused-features

BulAdvice улеснява търговците при изготвянето на VIES декларации

VIES декларации 3

VIES декларации – научете сега!

За акуратното попълване на VIES декларации, разбира се, е важно търговците да са запознати със законодателството и в частност със Закона за Данъка върху добавената стойност и правилата за прилагането му. В много случаи изготвянето на VIES декларации е прекалено конкретно знание и умение, особено за по-малките търговци, които не разполагат със специализиран вътрешен отдел, който да следи законовите изисквания и да гарантира за коректността при попълването на VIES декларациите в частния случай.

За да не се стига до санкции, вследствие на пропуснати срокове на подаване на VIES декларации или пропуски при нанасянето на данните във VIES декларациите, много компании делегират тази дейност на външни счетоводни дружества, които да гарантират за изрядността на деловодството на VIES декларациите. BulAdvice е пример за подобна счетоводна компания, която предоставя богато портфолио от услуги на своите клиенти, част от които се изразяват в уреждане на ДДС формалностите като VIES декларации при международната търговия в рамките на Европейския съюз. Присъствието на BulAdvice на българския и европейския пазар вече повече от 15 години може да гарантира на своите клиенти не просто изрядни партньорски отношения, но и качествено обслужване във всеки един аспект от счетоводството.

VIES декларациите са само малка част от помощта, която счетоводното дружество може да предложи на своите клиенти, за да подпомогне успеха на бизнеса им, като им предоставя свободата да фокусират усилията си необходимата насока. Всеки клиент на BulAdvice заплаща единствено за услугите, които получава, без да се обвързва с пакетни предложения, които не представляват интерес от негова страна. Ако VIES декларациите представляват трудност и риск за вашия бизнес, ние сме насреща, за да гарантираме спокойствието ви на международния пазар.

Тънкости при изготвянето и подаването на VIES декларации

За какво служат VIES декларациите

VIES декларациите като част от информационната система VIES

Подаване на VIES декларации

Насоки при работата с VIES декларации

BulAdvice улеснява търговците при изготвянето на VIES декларации

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

  • Пълно съдействие

  • Пълен набор от услуги

  • Екип от професионалисти

  • Конфиденциалност

  • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter